Almösunds Vägförening

Vår vägförening består av totalt 112 medlemmar. De flesta av medlemmarna är åretruntboende. Området byggdes till stor del under början av 1960-talet, men flera hus har tillkommit sedan dess och i dagsläget finns även planer på nybyggnation.

Vårt område Almösund är ett bostadsområde med villor och fritidshus. Här är nära till både hav och skog. Flera fina promenadvägar finns i området, liksom även på andra sidan av området i Myggenäs. En liten badplats med både klippor och sandstrand finns längst ner på udden vid Rönntången.Vid Myggenäs Centrum finns bland annat ICA Supermarket, vårdcentral, bank, frisör och bensinstation.

Inom Almösund gäller 30 km/h på alla vägar. Farthinder finns för att hålla nere hastigheten. Vintertid sandas och plogas vägarna. Tänk på att köra försiktigt – akta våra barn och husdjur. Centralt i området finns en stor upplyst lekplats med gungor, sandlåda, rutschkana, gungdjur och annat. Här samlas både barn och vuxna året runt. Lekplatsen fräschas upp varje år vid städdagarna. Vår fotbollsplan ligger strax intill och klipps av medlemmarna i vägföreningen. Var rädd om vår fotbollsplan och spela utan dobbar på skorna så räcker den längre.

Varje vår och höst anordnar vägföreningen en städdag i området då vi hjälps åt att snygga till och laga det som behövs. Alla boende är välkomna att delta och förmiddagen avslutas med korvgrillning och fotbollsmatch.

Eldning av trädgårdsavfall får ske i tunna på egna tomten. Visa hänsyn, se till att inte elda så det ryker onödigt mycket. Trädgårdavfall får inte dumpas eller eldas på allmän platsmark inom området. Tomtägare ansvarar för att marken utanför egna tomten mot vägen sköts och hålls efter. Tunga transporter inom området ska anmälas till styrelsen innan transporten sker.

Vägföreningen har årsmöte under maj månad. Kallelse sker skriftligt och anslås även vid anslagstavlan vid södra infarten till området. På årsmötet tas det bland annat beslut om medlemsavgift, styrelse samt andra ärenden som berör vägföreningen.

Vägföreningens styrelse består av medlemmar som väljs på årsmötet. Styrelsen har regelbundet möten där frågor som berör vägföreningen lokalt samt regionalt avhandlas. Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna finner Ni på sidan ang Styrelsen/kontaktpersoner.

Länk till texten ovan som PDF-fil finns här.