Tjörns Vägföreningars Samarbetsorganistaion består av:

Almösunds Vägförening, Blekets Vägförening, Höviksnäs Vägförening, Klädesholmens Vägförening, Kyrkesund / Häröns Samfällighetsförening, Kållekärrs Vägförening, Rönnängs Vägförening, Skärhamns Vägförening.

Föreningens ändamål och uppgifter:
Föreningens ändamål ar att åstadkomma ett organiserat samarbete mellan väg- och samfällighetsföreningarna inom Tjörns kommun. Dessa föreningar bedriver verksamhet genom sin förvaltning av vägar och belysning, andra allmänna anläggningar samt grönområden. 

I denna verksamhet är det TVS uppgift att stärka och stödja medlemmarna i frågor som uppstår i relationerna med kommunen, andra myndigheter och organisationer samt medlemmarnas leverantörer. Samarbetet skall vara en resurs för varje väg- och samfällighetsförening. Varje förening ansvarar inom sitt eget förvaltningsområde.