Styrelsen 2018


Ordförande 

Claes Jansson, Kaparvägen 4, 0706-536108
Sekreterare 
Daniel Hjerpe

e-post: almosundsvagforening@tvstjorn.se
Kassör
Michael Petersson, Kaparvägen 7 
Ledamöter
Cerold Johansson, Kaparvägen 5 
Niklas Galligani, Fregattgränd 3


Ersättare 
Mattias Gunnarsson, Skonertgränd 4
 
Magnus Berglund, Kryssarvägen 1
Martin Kommes, Skonertgränd 10
Teresa Östberg Innocenti, Korvettgränd 1 
Mikael Forsmark, Kryssarvägen 9


Revisorer 
Jojan Lindén 
Anders Hydén 


Revisorsersättare 
Ewa Hjerpe


Valberedning 
Inga valda på årsmötet