Styrelsen 2021


Ordförande 
Claes Jansson, Kaparvägen 4, 0706-536108

Sekreterare 
Daniel Hjerpe, 0704-784905
e-post: almosundsvagforening@tvstjorn.se

Kassör
Anders Hydén, anders@adako.se, 0708-239220 

Ledamöter
Cerold Johansson, Kaparvägen 5 
Niklas Galligani, Fregattgränd 3

Ersättare 
Mattias Gunnarsson, Skonertgränd 4
 
Ewa Hjerpe, Kaparvägen 9
Martin Kommes, Skonertgränd 10
Michael Petersson, Kaparvägen 7
Daneel Munthe, Kaparvägen 1

Revisorer 
Jojan Lindén 
Mattias Irving


Revisorssuppleant

Anna-Lena Gustafsson


Valberedning 
Vakant