Väghållning

  • Vid fel på vägbelysningen kontakta styrelsen genom almosundsvagforening@tvstjorn.se
  • Vinterväghållningen sköts av Lars Kristensson. Kontakt kan tas genom att kontakta styrelsen via telefon alt mail enligt ovan. För telefonnummer se under Styrelsen