Våra lekplatser

Dessa har Skärhamns Vägförening ansvar för:

 

 

Hotellvägens Lekplats 

Vitsippevägens Lekplats 

Parkgatans Lekplats

Knarrebergets Lekplats

Nygatans Lekplats