Under stämmodokument i respektive flik kommer enligt beslut på Årsstämman 2021, det att finnas Dagordning, Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse och Motioner/Propositioner