Kontakt uppgifter för

Skärhamns Vägförenings styrelse 2022

Kontaktuppgifter:


Namn Adress Ansvars område Kontakt


Bengt-Arne Andersson

Hamngatan17

471 33 Skärhamn


 

Kassör

Mats Bertilsson

Gundersviken 19

471 32 Skärhamn

Ekonomi
Vägunderhåll

 

 Ordf.

Annika Hillberg

Hamngatan 29

471 32 Skärhamn

Tvs Hemsida

Facebook 

 Ledamot

Stefan Johnsson


Snöröjning
Grönområden 

 Ledamot

Daniel Strandberg

 

Långavägen 1

471 33 Skärhamn 

Suppleant

Karl-Johan Andersson

 

Hvitfeldtsvägen 22

471 33 Skärhamn
 Gatubelysning

 

Suppleant

Kina Johansson

 


Myrvägen 2

471 31 Skärhamn

 


Suppleant

Joakim Sparredal