Kontakt uppgifter för

Skärhamns Vägförenings styrelse 2021

Namn Adress Ansvars område Kontakt

Ordf.

Bengt-Arne Andersson

Hamngatan17

471 33 Skärhamn
Vägunderhåll

073-3330159

bengt-a.andersson@telia.com

 

Kassör

Mats Bertilsson

Gundersviken 19

471 32 Skärhamn

Ekonomi

0304-671255

mats.jmel@telia.com

 

 V. Ordf.

Annika Hillberg

Hamngatan 29

471 32 Skärhamn

Tvs Hemsida

Facebook


0702-792917

annika.hillberg@telia.com

 

 Ledamot

Stefan Johnsson


Snöröjning
Grönområden


0706366713
karlsbergs100@gmail.com

 

 Ledamot

Emelie Nordgil

 
Sekreterare

 

Suppleant

Karl-Johan Andersson

 

Hvitfeldtsvägen 22

471 33 Skärhamn
 Gatubelysning 0706612203
hale183@hotmail.com

 

Suppleant

Ingemar Johnsson

 


Nordeviks Strand 309

471 95 Skärhamn

 

0304-670829

nordvikstrand@hotmail.com

Suppleant

Daniel Strandberg
Långavägen 1

471 33 Skärhamn


 


0735092611

dstrandbergbygg@gmail.com