Kontakt uppgifter för

Skärhamns Vägförenings styrelse 2018

Namn Adress Ansvars område Kontakt

Ordf.

Bengt-Arne Andersson

Hamngatan17

471 33 Skärhamn
Vägunderhåll

0304-670910

bengt-a.andersson@telia.com

 

Kassör

Mats Bertilsson

Gundersviken 19

471 32 Skärhamn

0304-671255

 

 V. Ordf.

Annika Hillberg

Hamngatan 29

471 32 Skärhamn

Tvs Hemsida

Renhållning

0702-792917

annika.hillberg@telia.com

 

 Ledamot

Ingemar Jonsson

Nordeviks Strand 309

471 95 Skärhamn

Snöröjning

Grönområde

0304-670829

 

 Ledamot

Jan Karlsson

 

Gunnersviken 30
471 32 Skärhamn
Gatubelysning

Grönområden

0707-326884

 

Suppleant

Britt Kiser 

 

Furuvägen 6

471 31 Skärhamn
  0304-670720

 

Suppleant

Gert Lindeblom

 

Rönnvägen 2

471 31 Skärhamn
  0304-670865

Suppleant

Ulf EenMellanbergsvägen 1

471 30 Skärhamn

 


0735-327399