Röstningsregler, Fullmakt

Röstningsregler

Information angående samägande, ombud och medlems rösträtt på stämma

Fullmakt vid föreningsstämma den
9 april 2019