Stormansvägens lekplats.
Nu har lekplatsen på Stormansvägen upprustats med gungor,sandlåda, bänkar för alla barn i Rönnängs samhälle.

 

Pilebergets lekplats.
Vägföreningen har rensat och iordningställt Pilebergets lekplats i vår.