ARBETE PÅ GA3.
Rönnängs Vägförening.

När det gäller arbeten på och i anslutning till vägföreningens anläggning såsom vägar ,gångbanor och grönområden så skall ett starttillstånd inhämtas från vägföreningens styrelse.
Även en besiktning av väg/områden kan bli aktuellt beroende på vilket arbete som skall utföras.
Vi tar även ut en slitageavgift på arbeten som sker i våran anläggning.


Det är absolut förbjudet att utföra några elarbeten på vår gatubelysning/anläggningen av utomstående entreprenörer/elföretag.

Vägansvarig Anders Andersson, mobil: 0702-921491.
Ordförande Per Bertilsson, mobil 0702-084141.


Blankett för starttillstånd klicka HÄR

För att läsa Blanketten behöver du Adobe Reader.
Du kan hämta det gratis, klicka på bilden under.

Adobe


Blanketten skickas till Rönnängs Vägförening.
E-post: ronnangs.vagforening@telia.com

Adress: Rönnängs Vägförening, Box 2092, 471 11 Rönnäng.

Telnr: 0304-677701