ARBETE PÅ GA3.
Rönnängs Vägförening.

När det gäller arbeten på och i anslutning till vägföreningens anläggning såsom vägar ,gångbanor och grönområden så skall ett starttillstånd inhämtas från vägföreningens styrelse.
Även en besiktning av väg/områden kan bli aktuellt beroende på vilket arbete som skall utföras.
Vi tar även ut en slitageavgift på arbeten som sker i våran anläggning.


Det är absolut förbjudet att utföra några elarbeten på vår gatubelysning/anläggningen av utomstående entreprenörer/elföretag.

Vägansvarig Anders Andersson, mobil: 0702-921491.
Ordförande Bengt Arne Andersson.


Blankett för starttillstånd klicka HÄR

För att läsa Blanketten behöver du Adobe Reader.
Du kan hämta det gratis, klicka på bilden under.

Adobe


Blanketten skickas till Rönnängs Vägförening.
E-post: ronnangs.vagforening@telia.com

Adress: Rönnängs Vägförening, c/o Adam Myrberg, Hakefjordsvägen 7, 471 41 Rönnäng.

Telnr: 0304-677701