Underhåll- och åtgärdsplan för föreningen ansvarsområden, framtagen av styrelsen februari 2020.

 

 

Blekets Vägförening

 

 

 

Underhåll- och åtgärdsplan för föreningen ansvarsområden, framtagen av styrelsen februari 2022.

 

 

 

Allmänt vägunderhåll:                                                                                        Prioritet

 

·         Vinterväghållning                                                                                          1

·         Dikesklippning höst & sommar                                                                      1

·         Vårsopning efter vinterväghållningen                                                            1

·         Slamsugning dagvattenbrunnar                                                                     1

         


Asfaltering

 

  • ”Potthål” som uppstår                                                                                    1
  • Nedre delen av Bleketvägen upp till Kapellvägen                                        1

                               

 

Dikning:

 

  • Underhåll diken och vägtrummor (kyrkan utmed 169 och                           1                   

den så kallade ”1000” brunnen i Aröd)

 

Växtlighet:

 

Berörda fastighetsägare får information i brevlådan. För de som ej följer rekommendationerna kommer vi att kontakta fastighetsägare när klagomål inkommit eller när vi inom styrelsen ser avvikelser.

 

 

Gatubelysning:

 

·         Byta ut lampor som slocknar till LED                                                             1

·         Rikta stolpar som lutar                                                                                     1

·         Byta resterande stolpar till LED                                                                      2

 

                                  

 

Övrigt:

 

 

 

Prioritet 1 = Utföres under verksamhetsåret

              2 = Om budgetpengar finns kvar efter ettorna slutförts

              3 = Senareläggs

 

 

 

BVF årsstämma 2022