Budgetförslag 2019  
Intäkter
267,3 andelar 400 950 kr
Parkering 24 st. 24 000 kr
Ränteintäkt
Summa 424 950 kr
Kostnader
Nyanskaffning belysningsstolpar 115 000 kr
Vägunderhåll 80 000 kr
Vinterväghållning 80 000 kr
Elavgifter 40 000 kr
Hyra parkering Tjörns Fastighetsförvaltning 1 500 kr
Bestridna fakturor Tjörns Kommun 24 000 kr
Underhåll belysning 20 000 kr
Medlavg. TVS & REV 5 000 kr
Årsavg. SEB & Visma 3 000 kr
Arvode styrelsen 24 000 kr
Lokalhyror 9 000 kr
Arbetsgivaravgift 8 000 kr
Övriga kostnader 5 000 kr
Kontorsmaterial 3 000 kr
Underhållsfond 7 000 kr
Summa 424 500 kr
Årets resultat. 450 kr