Styrelsens sammansättning för år 2022

 

Anders Andersson Ordförande
Anders Andersson Vägansvarig/snöröjning 0702-921491
Kenneth Karlsson Gatubelysning
Patrik Forsling Lekplatser/Grönområden
Adam Myrberg Kassör
Irene Kristensson Styrelseledamot
Lars Sandberg Styrelsesuppleant
Håkan Ström Styrelsesuppleant
Marcus Malm Styrelsesuppleant
Mats Kristensson Revisor
Mona Nestorsson Revisor
Jean Johansson Reviorsuppleant
Anna Lena Karlsson Revisorsuppleant
Hans Kristensson Valberedningen
Torbjörn Jonsson Valberedningen