Styrelsens sammansättning för år 2020

 

Bengt-Arne Andersson Ordförande
Anders Andersson Vägansvarig/snöröjning 0702-921491
Kenneth Karlsson Gatubelysning
Patrik Forsling Lekplatser/Grönområden
Adam Myrberg Kassör
Marcus Malm Styrelsesuppleant
Lars Sandberg Styrelsesuppleant
Håkan Ström Styrelsesuppleant
Irene Kristensson Styrelsesuppleant
Mats Kristensson Revisor
Mona Nestorsson Revisor
Jean Johansson Reviorsuppleant
Anna Lena Karlsson Revisorsuppleant
Hans Kristensson Valberedningen
Torbjörn Jonsson Valberedningen