Våra Lekplatser:

Wachenfeldts väg.

Den största till ytan av våra lekplatser. Stor grönyta för spring och lek.
Används flitigt av Dagbarnvårdarna i Kållekärr.

Här finns gungor, klätterställning, gunghäst, rutchkana, sandlåda, 2 stycken gungbrädor och nu under Oktober månad 2009 har det kommit till ett lekhus med rutchbana och liten klättervägg.

Skårvägen.

Den näst största till ytan av våra lekplatser. Närhet till skogsdunge för upptäcksfärder.
Används flitigt av Dagbarnvårdarna i Kållekärr.

Här finns gungor, gunghäst, lekhus med rutchkana och liten klättervägg, sandlåda, gungbräda.

Hällkistevägen.

Den minsta till ytan av våra lekplatser. Närhet till skogsdunge för upptäcksfärder.

Här finns gungor, gunghäst, lekhus med rutchkana , sandlåda.