Aktuell information

  • Tänk på att högsta tillåtna hastighet inom planområdet är 30 km/tim.
  • Parkeringsförbud gäller på alla vägar och vändplatser.
  • Under vintern, underlätta för vinterväghållningen, parkera inte på vägar och vändplatsen. Styrelsen kan utfärda parkeringsbot ā 500:-.
  • Klipp häckar, buskar och träd så att inte den fria sikten i korsningar och utfarter försämras. Se hur det skall göras under Våra Trafikregler
  • Lägg inte trädgårdsavfall och buskklipp inom planområdet, kör det till Heås återvinningscentral.
  • Hundägare uppmanas att alltid ta upp och med sig hundspillningen.
  • Kontakta någon av oss i styrelsen för frågor mm.