Styrelse / Kontaktpersoner / Adresser

 

Styrelsen:

Jan Johansson

Ordförande

0304-668383

0705-388006

Bertil Karlsson

 

0304-660491

 

Nils-Erik Gustavsson

 

0304-660327

070-3072175

 

Suppleanter:

Christina Karlsson

Christer Sommargren

 

Revisorer:

Jan Brändén

Åsa Jarlesjö

 

Vägföreningens adresser:

Postadress: Kållekärrs Vägförening, Sundsbyvägen 10, 471 94 Kållekärr.

E-mailadress: kallekarrs.vagforening@tvstjorn.se

Hemsida: www.tvstjorn.se/kallekarrsvagforening.html