Vinterväghållning på föreningens vägar på Klädesholmen utförs av Hermansgårds Entreprenad, Kurlanda. Samma entreprenör utför vinterväghållningen på Trafikverkets vägar på Klädesholmen samt gångbanan över bron mot Bleket.