Vinterväghållning på Klädesholmen utförs av Erland Håkansson, Kurlanda.