Styrelsens sammansättning 2022.

 

Ordförande: Börje Ivarsson

                  Bleketvägen 10

                  471 50 Bleket 

                  070-305 88 85 

                  borje.bvf@gmail.com

                      vald 1 år 2022

Kassör:       Berndt Grönlund

                  Skalgrusvägen 8

                  471 50 Bleket

                  vald 2 år 2021-2022

 

Vice Ordf.:   Helene Hjalmarsson

                  Bleketvägen 8

                  471 50 Bleket

                  vald 2 år 2022-2023

 

Ledamot:    Göran Wretlind    

                  Blomstergatan 3

                  431 69 Mölndal

                  vald 2 år 2022-2023

 

Ledamot:    Carl Besslinger

                  Tunnelvägen 2

                  471 50 Bleket

                  vald 2 år 2021-2022

 

Suppleant:   Max Pedersen

                  Gruvevägen 7

                  471 50 Bleket

                  vald 2 år 2021-2022

 

Suppleant:   Magnus Borggren

                  Ängsvägen 2

                  471 50 Bleket

                  vald 2 år 2021-2022

 

Suppleant:  Stina Landström

                  Bleketvägen 12

                  471 50 Bleket

                  vald 2 år 2022-2023

 

Revisor:      Lisa Löfgren

                  Gamla Vägen 24

                  471 50 Bleket

                  vald 2 år 2021-2022

 

Revisor:      Eva Jansson

                  Gruvevägen 1

                  471 50 Bleket

                  vald 2 år 2022-2023

 

Revisor ers.: Fredrik Erenstedt

                   Bleketvägen 17

                   471 50 Bleket

                   vald 2 år 2021-2022

 

Revisor ers.: Gordon Pettersson

                   Kvarnbergsvägen 1

                   471 50 Bleket

                   vald 2 år 2022-2023

 

Valberedn.:  Christian Gustafsson, sammankallande

                   Björkvägen 9

                   471 50 Bleket

                   vald 1 år 2022

 

                  Thomas Bronedahl

                  Strandvägen 1

                  471 50 Bleket

                  vald 1 år 2022

 

                  Gordon Pettersson

                  Kvarnbergsvägen 1

                  471 50 Bleket

                  vald 1 år 2022

 

2022-03-24

Börje Ivarsson