Protokoll

Årsmötesprotokoll 2022


 • Bilaga - Föredragningslista
 • Bilaga - Årsredovisning
 • Bilaga - Motion
 • Bilaga - Valberedningens förslag
 • Bilaga - Budget • Årsmöte 2021

  Årsmöte 2020

  Årsmöte 2019 

  Årsmöte 2018 

   Årsmöte 2017
   Extra föreningsstämma 2016

   Årsmöte 2016
   Årsmöte 2015
   Årsmöte 2014
   Årsmöte 2013
   Årsmöte 2012
   Årsmöte 2011
   Årsmöte 2010