Styrelsen / Adresser


Styrelse:

Sven Johansson
0304-673356, 0708-156319

Ordförande

Mandatperiod per årsstämma

2019 - 2021

Olle Sandahl

Sekreterare

 2019 - 2021

Tomas Kristensson

Kassör

 2019 - 2021

Mats Wastegård

Ordinarie

 2018 - 2020

Jan-Anders Andersson

Ordinarie

 2018 - 2020

Sivert Rutgersson

Vice ordförande

 2019 - 2021

Frank Holvik

Ersättare

 2018 - 2020

Victor Fält

Ersättare

 2019 - 2020

Revisorer:

Bengt-Rune Axelsson 

Ordinarie

 2018 - 2020

Pelle Stavfeldt

Ordinarie

 2019 - 2021

Inga-Britt Johansson

Ersättare

 2018 - 2020

Anders Hillberg

Ersättare

 2019 - 2021

Valberedning:  

Nils-Gunnar Johansson
sammankallande

Ordinarie

 2019 - 2020

Viveca Scherman Johansson

Ordinarie

 2019 - 2020

Vägföreningens adresser:  

Klädesholmens Vägförening

Stora Bäckerövägen 6

 471 51  Klädesholmen

e-mail

svenj.holmen@telia.com

Hemsida

http://www.tvstjorn.se/kladesholmensvagforening.html