Styrelsen / Kontaktuppgifter mm


Klädesholmens Vägförenings

Styrelse 2021

Namn

Lars-Eric Fält

Ordförande

Mattias Färdigh

Vice ordförande

Urban Johansson

Sekreterare

Jan Yregård

Kassör

Jan-Anders Andersson

Ledamot

Marie Andersson

Ledamot

Bengt Linde

Ledamot

Victor Fält

Ledamot

 

Klädesholmens Vägförenings

Revisorer 2021

Namn

Bengt-Rune Axelsson

Ordinarie

Gösta Andersson

Ordinarie

Inga-Britt Johansson

Ersättare

Anders Hillberg

Ersättare

 

Klädesholmens Vägförenings

Valberedning 2021

Namn


Nils-Gunnar Johansson

Sammankallande

Robert Bergfeldt

 

Håkan Kristiansson

 

Gunilla Almgren

 

 

 

 

Klädesholmens Vägförenings

Bankgironr: / IBAN (SWIFT) nr

Bank

Bankgironummer

IBAN-nummer

BIC (SWIFT) nummer

Tjörns Sparbank

437-3221

SE480000835680730402823

SWEDSESS

 

Kontakta Klädesholmens Vägförening

Ditt mail skickas till alla i styrelsen

Postadress

e-mail

Hemsida

Strandgatan 65
471 51  Klädesholmen

kladesholmen.vf@outlook.com

http://www.tvstjorn.se/kladesholmensvagforening.html