Styrelsen / Adresser


Styrelse:

Namn                                                    

Mandatperiod per årsstämma

Sven Johansson
0304-673356, 0708-15319             

Ordförande

 2017 - 2019

Olle Sandahl

Sekreterare

 2017 - 2019

Inger Pettersson

Kassör

 2017 - 2019

Mats Wastegård

Ordinarie

 2018 - 2020

Jan-Anders Andersson

Ordinarie

 2018 - 2020

Sivert Rutgersson

Vice ordförande

 2017 - 2019

Frank Holvik

Ersättare

 2018 - 2020

Tomas Kristensson

Ersättare

 2018 - 2020

Revisorer:

Bengt-Rune Axelsson 

Ordinarie

 2018 - 2020

Pelle Stavfeldt

Ordinarie

 2017 - 2019

Inga-Britt Johansson

Ersättare

 2018 - 2020

Anders Hillberg

Ersättare

 2017 - 2019

Valberedning: 

Nils-Gunnar Johansson
sammankallande

Ordinarie

 2018 - 2019

Viveca Scherman Johansson

Ordinarie

 2018 - 2019

Vägföreningens adresser: 

Klädesholmens Vägförening

Stora Bäckerövägen 6

 471 51  Klädesholmen

e-mail

svenj.holmen@telia.com

Hemsida

http://www.tvstjorn.se/kladesholmensvagforening.html