Stadgar för Blekets

Vägförening 2002

 

 

Gamla stadgarna  innan förrättning 2002


 Protokoll stadgeändringar §11

 Protokoll stadgeändringar §13 och 14