Stadgar Blekets Vägförening Renskrivna 2021

Stadgar för Blekets Vägförening 2002

                Stadgar för Blekets Vägförening 2002 (Ändring 2016)


Gamla stadgarna  innan förrättning 2002


 Protokoll stadgeändringar §11

 Protokoll stadgeändringar §13 och 14