TRAFIKREGLERNA I HÖVIKSNÄS VÄGFÖRENINGS OMRÅDE

Vi vill göra er uppmärksamma på att HÖGERREGLEN gäller inom

Höviksnäs Vägförenings område.

Att gång och cykelvägar är för fotgängare, cyklister och klass 2 mopeder,

inte EU-Mopeder och bilar.

Tänk på att det är 30 utanför Fridas Hage mellan kl 07.00 och 19.00.

Håll en låg hastighet inom våra områden, det är många barn som är ute i trafiken.