Vägföreningens medlemmars ansvar


Vägföreningens medlemmar har följande ansvar:

·         Att utfärda en skriftlig fullmakt till den som skall företräda medlem på föreningsstämman.
Den som har fullmakt får bara företräda en medlem.

·         Att betala vägföreningsavgiften enligt utdebiteringslängden och beslut på föreningsstämman.

·         Att efterfölja de beslut som tas på föreningsstämman och som berör medlemmar.

·         Att följa de trafikregler som gäller i området.

·         Att inte låta avställda fordon och redskap stå parkerade på parkeringsplatserna i området.

·         Att klippa buskar och häckar och inte ha något på tomten som skymmer sikten vid utfarter och i vägkorsningar. För närmare information om reglerna klicka här

·         Att inte släppa ut vatten från tomt på vägbana.

·         Att inte lägga skräp på väg- eller grönområde utanför tomtmark.

·         Att informera styrelsen om ändrade förhållande på fastigheten såsom ägarskap och verksamhet.