Dokumenten öppnas i nytt fönsterStämmoprotokoll Extrastämma 2022-09-15 

Stämmoprotokoll 2022

Stämmoprotokoll 2021

Stämmoprotokoll 2020

Stämmoprotokoll 2019

Stämmoprotokoll 2018

Stämmoprotokoll 2017 Verksamhetsberättelse Närvarande

Årsredovisning Revisionsberättelse Debiteringslängd för 2017 finns hos Björn Sporrong och Moody MagnussonStämmoprotokoll 2016 Bilaga A Bilaga B Bilaga C 2 , 3, 4, 5 Verksamhetsberättelse 2016 Revisionsberättelse 2016 Bilaga F 

Årsstämma 2016 Kallelse/dagordning Fullmakt

Protokoll extra stämman 2016

Debiteringslängd för 2016 finns hos ordinarie styrelseledamöter.

Stämmoprotokoll med bilagor 2015

Årsmöte 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Revisionsberättelse 2014

Årsmöte 2013 sid 2 Sid 3

Verksamhetsberättelse 2013 Revisionsberättelse 2013

Årsmöte 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Revisionsberättelse 2012

Årsmötesprotokoll verksamhetsår 2011 Verksamhetsberättelse 2011

Revisionsberättelse verksamhetsår 2011

Årsmöte 10 Årsberättelse 10 Revisionsberättelse 10

Årsmöteshandlingar verksamhetsåret 2010

Årsmöte 08 Årsberättelse 08 Revisionsberättelse 08

 Årsmöte 09 Årsberättelse 09 Revisionsberättelse 09

Årsmöte 07 Årsberättelse 07 Revisionsberättelse 07

Årsmöte 06 Årsberättelse 06 Revisionsberättelse 06

Årsmöte 05 Årsberättelse 05 Revisionsberättelse 05

Årsmöte 04 Årsberättelse 04 Revisionsberättelse 04