Industrivägen


Skutvägen


Strandvägen


Tubbegatan 1


Tubbegatan 2


Tubbegatan 3