Styrelsens Ansvarsområden 2020

GRÄSKLIPPNING, RÖJNING, FARTHINDER, REPARATION, SKYLTAR OCH MÅLNING:_____

Moody Magnusson                 Linnea Vargadottir 

 0703-91 88 00                          0723-03 55 41 

                       

John Sporrong                           Robert Bull

 0725-08 78 55                            0707-86 05 22     

                    

BELYSNING:__________________________                     

Kate Kvist  Stoppani      Moody Magnusson      Peter Zäll

0304-67 83 44                   0703-91 88 00               0733-66 76 27

  

AKTIVITETSYTOR:______________________ 

Camilla Bodén                      Peter Zäll                        

0704-85 44 58                         0733-66 76 27                             BOMMAR, VÄGHÅLLNING, FIBER OCH STARTTILLSTÅND:______________________
Björn Sporrong     Michael Sundqvist    Moody Magnusson
0708-56 91 43         0731-40 37 61             0703-91 88 00