Styrelsens Ansvarsområden 2022

GRÄSKLIPPNING, RÖJNING, FARTHINDER, REPERATIONER, SKYLTAR OCH MÅLNING

Jennie Seimark

0723-03 55 41

BELYSNING

Peter Zäll

0733 66 76 27

AKTIVITETSYTOR

Peter Zäll               Camilla Bodén

0733 66 76 27        0704 85 44 58


VÄGAR, FARTHINDER, BOMMAR FÖRHANDLINGAR MED MYNDIGHETER MM.