Miljöstationen i Myggenäs

2018-05-08

Ansvaret för Miljöstationen har FTI AB. För information, kommentarer eller klagomål hänvisar vi till FTI AB:s kundtjänst: 0200-880311
 
En batteriholk finns sedan en tid tillbaka på miljöstationen. Begäran om tömning eller frågor ang. denna hanteras av Tjörns Kommun kundcenter: 0304-601010 alt. tjorns.kundcenter@tjorn.se
 
 
Styrelsen