Gatubelysning
Lampan trasig? Vänligen meddela Göran Wretlind 070-567 06 29. Varje belysningsstolpe har ett nummer inskrivet i ansiktshöjd för att lättare identifiera gatulyktan.

Bifogad länk kan ni också identifiera numret på belysningsstolpen.

 

Vinterväghållning
Utförs av Entreprenör Åke Berntsson under perioden 15 november till 31 mars.

Grundrekommendationen är att snöröjningen ska utföras vid ca 10 cm snödjup. Vid växlande väderlek mm. kan det vara lämpligare att utföra snöröjningen tidigare. Prioritet ska göras på gångbanor och vägar där medlemmarna promenerar. Vid svårbedömda situationer bedömer entreprenören tillsammans med vägföreningens kontaktpersoner när det är lämpligt att utföra snöröjning och/eller flisning.

Vägnätet delas in i olika kör/start rutter för att alla medlemmar ska ha lika tillgång till "snö och halkfria" vägar.

 

Vägföreningens kontaktpersoner för vinterväghållningen är Börje Ivarsson                 070-305 88 85.

                                              

Vår & höst aktiviteter
Dikesklippning utförs alltid på våren och i regel på hösten beroende på växtligheten.

Vårsopning efter vinterns isgrusning utförs efter vintersäsongen.
Vägföreningens kontaktperson för dikesklippning och vårsopning är Helene Hjalmarsson 073-820 33 30.