Vi som ingår i styrelsen verksamhetsåret 2020/2021. Uppdaterad 2020-06-30
Här finner du information om vem som ansvarar för vad inom föreningen:
                                                    
Mailkontakt:

myggenasvagforening@tvstjorn.se

Adress: 

Box 6065

471 17 Myggenäs


Styrelse

Ordförande

Magnus Ericsson

Blåmesvägen 3

Mobil: 0707-88 35 09

Ansvarsområden:  

Tjörns Vägföreningars Samarbetsorganisation TVS

IT-frågor

Facebook

 

Sekreterare

Björn Rudbäck

Lodjursvägen 7

Mobil: 0708-70 53 13

Ansvarsområden:  

Arkiv

Registeransvar


Kassör  

Frida Leandersson

Igelkottstigen 3

Mobil: 0735-930055

 

Ledamot

Joakim Hallberg

Agatvägen 6

Mobil: 0734-23 86 80

Ansvarsområden:  

Park- och grönområden

  

Ledamot

Johan Johansson

Gulsparvvägen 4

Mobil: 0708-25 79 79

Ansvarsområden:  

Vägbelysning

Bollplan

Lekplatser

 

Ledamot

Niklas Rutgersson

Agatvägen 4

Mobil: 0723-10 86 44

Ansvarsområden:  

Vägar

GC-vägar

Trottoarer

Parkeringsplatser

Hundlatrin

  

Suppleant

Britt-Marie Magnusson

Hermelinstigen 3

0304-66 12 30

Mobil: 0706-47 52 86

Ansvarsområden:  

Medlemskontakter

Välkomstfolder

  

Suppleant

Helena Johansson

Safirvägen 3

Mobil: 0737-59 53 51

Ansvarsområden:

Biträder Niklas Rutgersson

med vägar

Hundlatrin

 

Suppleant

Marcus Kjellberg

Granitvägen 5

Mobil: 0707 - 48 91 32

Ansvarsområden:

Biträder Björn Rudbäck i sekreterarfrågor


Valberedning
Vakant