Vi som ingår i styrelsen verksamhetsåret 2017/2018. Uppdaterad 2017-06-01
Här finner du information om vem som ansvarar för vad inom föreningen:
                                                    
Mailkontakt:

myggenasvagforening@tvstjorn.se

Adress: 

Box 6065

471 17 Myggenäs


Styrelse

Ordförande

Helena Johansson

Safirvägen 3

Mobil: 0737-59 53 51

Ansvarsområden:  

Tjörns Vägföreningars Samarbetsorganisation TVS

IT-frågor

Facebook

Hundlatrin

 

Sekreterare

Björn Rudbäck

Lodjursvägen 7

Mobil: 0708-70 53 13

Ansvarsområden:  

Arkiv

Registeransvar


Kassör  

Olof Sjöberg

Bäverstigen 5

0304-66 79 88

Mobil: 0705-71 12 27

 

Ledamot

Joakim Hallberg

Agatvägen 6

Mobil: 0734-23 86 80

Ansvarsområden:  

Park- och grönområden

  

Ledamot

Johan Johansson

Gulsparvvägen 4

Mobil: 0708-25 79 79

Ansvarsområden:  

Vägbelysning

Bollplan

Lekplatser

 

Ledamot

Christian Blomén

Älgvägen 8

Mobil: 0706-75 54 09

Ansvarsområden:  

Vägar

GC-vägar

Trottoarer

Parkeringsplatser

Hundlatrin

  

Suppleant

Britt-Marie Magnusson

Hermelinstigen 3

0304-66 12 30

Mobil: 0706-47 52 86

Ansvarsområden:  

Medlemskontakter

Välkomstfolder

  

Suppleant

Johanna Bergström

Mårdstigen 4

Mobil: 0733-33 33 50

Ansvarsområden:

 Biträder Christian Blomén med vägar

 

Suppleant

Markus Kjellberg

Granitvägen 5

Mobil: 0738-56 41 97

Ansvarsområden:

Biträder Björn Rudbäck i sekreterarfrågor


Valberedning
Vakant