Våra Stadgar
Här finner du de stadgar som ligger som ramverk för hur Föreningen skall skötas.

Stadgar fastställda på årsmötet 20 maj 2014

I övrigt följer vi Tjörns lokala ordningsstadgar. Se länk nedan:

Utdrag ur Tjörns ordningsstadgar