Vinterväghållningen pågår under perioden oktober 2010 till april 2011  

 

Prioritering är enl. följande:

 

Prioritering 1: Till och frånfarts vägar samt större arbetsplatser.

Prioritering 2: Vägar till och vid Skolor / förskolor.

Prioritering 3: Vägar i bostads områden.

Prioritering 4: C-G vägar

 

 

Sopning av vägar, trottoarer och cykelvägar

 

Sopninga av våra vägar, trottoarer och cykelbanor

kommer att ske under maj månad