Klädesholmens

Vägförening

 

Kallar till ordinarie föreningsstämma 2022

 

Datum:       fred. 25:e februari

Tid:            Kl. 18.00

Plats:          Röda Korset

 

Ärenden enligt stadgarna samt information om aktuella frågor.

 

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 januari.

Adress: Lars Eric Fält, Strandgatan 65,

471 51 Klädesholmen

Eller e-post: kladesholmen.vf@outlook.com

 

Handlingarna inför föreningsstämman finns tillgängliga under fliken protokoll på hemsidan www.tvstjorn.se och i affären från den 11 februari.

 

Medlemmar i vår förening är välkomna.

 

Styrelsen