Föreningsstämma 2021


Kallelse till föreningsstämma
torsdagen den 29 april 2021 kl. 18:30

Föredragningslista

Årsredovisning 2020

Motioner

Budget 2021

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer

Fullmakt