AKTUELLT 2018

Ombildnadsförrättningen blir inte klar under 2018. mer information kommer på årsstämman.


Aktivtetsplatser/Lekplatser


Lekplatser info från Konsumentverket


Säker besiktning av lekplats (Tubbegatan i Skärhamn)


Bakgrund och beslut


Trygg och säker kommun


Asfaltsplan 2011


Asfaltsplan 2012


Asfaltsplan 2013