Vy Rönnängs Brygga och Tjörnekalv


Mars månad - 2020.


 ÅRSSTÄMMA 2020.

Rönnängs Vägförening årsmöte har ägt rum i Rönnängs Bygdegård tisdagen den 18 februari. Protokollet finns under Stämmoprotokoll och heter Stämmoprotokoll 2020. Det kommer även att anslås på tavlan vid föreningens hall.


NYHETER

Vägföreningen har ny ordförande, Bengt Arne Andersson valdes som ny ordförande för verksamhetsåret 2020.Det börjar komma upp  flera  hus i Skalåsbergen, etapp ett skall vara utbyggd nu. Etapp två skall starta 2020.  Skalåsberget karta


Rönnängs Vägförening

Box 2092
471 11 RÖNNÄNG

Telnr: 0304-677701
E-post: ronnangs.vagforening@telia.com