Vy Rönnängs Brygga och TjörnekalvNovember månad - 2020.


AKTUELLT

För närvarande har vi problem med vår mail och telefoni efter ett inbrott i kontoret på Vägföreningen. RÖNNÄNGS VÄGFÖRENING SÖKER NY ORDFÖRANDE

Bengt Arne Andersson som är ordförande för Skärhamns Väg-förening är även vald som ordförande för Rönnäng Vägföreningen år 2020. Vi behöver få fram en ny ordförande till nästa årsmöte, den som vill veta mer eller anmäla sitt intresse kan kontakta val-beredningen som är Torbjörn Jonsson eller Hans Kristensson i ärendet.Det börjar komma upp  flera  hus i Skalåsbergen, etapp ett skall vara utbyggd nu. Etapp två skall starta 2020.  Skalåsberget karta


Rönnängs Vägförening

Box 2092
471 11 RÖNNÄNG

Telnr: 0304-677701
E-post: ronnangs.vagforening@telia.com