Vy Rönnängs Brygga och Vebergen.


November månad - 2019.


 AKTIVITETER

HÖSTMÅNAD

Tänk på att det kan bli frost på nätterna och vägbanan blir hal, kör försiktigt.

Styrelsen Rönnängs Vägförening
Gångbron mellan Rönnängs Brygga och skäret. 


NYHETER


Det börjar komma upp  flera  hus i Skalåsbergen, vägen går upp mittemot Vassdalen och skall fortsätta i bergen mot Rönnängsgård. Skalåsberget karta


Rönnängs Vägförening

Box 2092
471 11 RÖNNÄNG

Telnr: 0304-677701
E-post: ronnangs.vagforening@telia.com