Vy Rönnängs Brygga och Vebergen.


Maj månad - 2019.


 AKTIVITETER

Sopning av våra vägar är påbörjade och sker under veckan för att få bort all flis som vi lagt på under vinterhalvåret.

Det kommer att städas i vårat område under en helg i maj, tänk på att anpassa farten när ni ser att personer är ute och städar runt våra vägar.


Styrelsen Rönnängs Vägförening
Gångbron mellan Rönnängs Brygga och skäret. 


NYHETER


Det börjar komma upp  flera  hus i Skalåsbergen, vägen går upp mittemot Vassdalen och skall fortsätta i bergen mot Rönnängsgård. Skalåsberget karta


Rönnängs Vägförening

Box 2092
471 11 RÖNNÄNG

Telnr: 0304-677701
E-post: ronnangs.vagforening@telia.com