Vy Rönnängs Brygga och Vebergen.


April månad - 2019.


 AKTIVITETER

Det kommer att grävas fiberanslutningar, samt elanslutningar på några platser i samhället, de företag som är ansvariga för utförandet skall informera fastighetsägarna om det innebär några förändringar för fastighetsägarnas tillgänglighet för biltrafik under tiden grävning pågår.


Styrelsen Rönnängs Vägförening
Gångbron mellan Rönnängs Brygga och skäret. 


NYHETER


Det börjar komma upp  flera  hus i Skalåsbergen, vägen går upp mittemot Vassdalen och skall fortsätta i bergen mot Rönnängsgård. Skalåsberget karta


Rönnängs Vägförening

Box 2092
471 11 RÖNNÄNG

Telnr: 0304-677701
E-post: ronnangs.vagforening@telia.com