Vy Rönnängs Brygga och Vebergen.


September månad - 2019.


 AKTIVITETER

FRI SIKT OCH HÖJD.

Tänk på att klippa buskar och häckar och inte ha något på tomten som skymmer sikten vid utfarter och i vägkorsningar. För närmare information om reglerna klicka här

Styrelsen Rönnängs Vägförening
Gångbron mellan Rönnängs Brygga och skäret. 


NYHETER


Det börjar komma upp  flera  hus i Skalåsbergen, vägen går upp mittemot Vassdalen och skall fortsätta i bergen mot Rönnängsgård. Skalåsberget karta


Rönnängs Vägförening

Box 2092
471 11 RÖNNÄNG

Telnr: 0304-677701
E-post: ronnangs.vagforening@telia.com