Vy Rönnängs Brygga och TjörnekalvJuni månad - 2021 .


AKTUELLT

Årsmöte 2021.

Årsmötehandlingarna finns tillgängliga under stämmoprotokoll 2021.

Klicka här för att öppna dem.


                                  VIKTIGT MEDDELANDE.

Det har blivit ett misstag när vi fakturerat ut årets medlemsavgift. Givetvis avser fakturan perioden 2021-01-01 till 2021-12-31. RÖNNÄNGS VÄGFÖRENING SÖKER NY ORDFÖRANDE

Bengt Arne Andersson som är ordförande för Skärhamns Väg-förening är även vald som ordförande för Rönnäng Vägföreningen år 2021. Vi behöver få fram en ny ordförande till nästa årsmöte, den som vill veta mer eller anmäla sitt intresse kan kontakta val-beredningen som är Torbjörn Jonsson eller Hans Kristensson i ärendet.Det börjar komma upp  flera  hus i Skalåsbergen, etapp ett skall vara utbyggd nu. Etapp två skall starta 2020.  Skalåsberget plankarta och Skalåsberget illustration


Rönnängs Vägförening

Box 2092
471 11 RÖNNÄNG

Telnr: 0304-677701
E-post: ronnangs.vagforening@telia.com