Välkommen till Myggenäs

 Väg- och  Samfällighetsförening


2018-06-05 Protokoll från årsmötet den 30 maj.


2018-05-10 Årsredovisning 2017-2018

Underhålls- och förnyelseplan

Styrelsens förslag till föreningsstämman 2018 angående val av styrelse och revisorer samt utseende av valberedning.

Motion 1

Motion 2

Revisionsberättelse


2018-02-24 

Formuläret för samtyckesinhämtning, inför EU:s nya dataskyddsregler (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018, hittar du här.


2017-09-28
Välkomstfoldern till nyinflyttade har uppdaterats


Protokoll årsstämman 2017-05-31


Protokoll från Trygghetsvandringar 2017/2018

7 februari 2018

17 oktober 2017

2 mars 2017

25 januari 2017


2017-02-15

BEM 01-Bestämmelser för arbeten i vägar och grönområden

BEM 01-Bestämmelser för arbeten i vägar och grönområden Blankett


2016-04-01 Allmän info till medlemmar


2015-10-11 Upprop lövrensning


2015-09-22 Upprop Skogsskötsel


2015-01-19

Våra lekplatser iordningställda och det leks för fullt. Vi vill därför be om er hjälp, lämna lekplatserna i samma skick som du själv och dina barn/barnbarn vill finna dem. Håll ögonen öppna, ser ni något som behöver åtgärdas maila myggenasvagforening@tvstjorn.se alternativt lägg en anmälan i någon av styrelsens brevlådor. Tack på förhand!