Välkommen till Klädesholmens Vägförening

Aktuell information

Sopning av samtliga vägar på Klädesholmen den 19 och 20 april. Glöm inte att sopa ut gruset vid din fastighet på vägen.


Kontakt med Vägföreningen skickas till kladesholmen.vf@outlook

Ditt mail skickas till alla i styrelsen