Välkommen till Klädesholmens Vägförening

Aktuell information


Kallelse till ordinarie förenings-stämma tisdagen den 3 april 2018 kl. 19:00 i biblioteket.
 - Föredragningslista
 - Årsredovisning
 - Motion 1
 - Motion 2
 - Budget
 - Fullmakt