Aktuell information


KKTV 2018-03-22

Christer Sommargren tar över ansvaret som tekniskt ansvarig från och med nu.

Stefan tackar för sig efter lång och trogen tjänst.

Vid störningar kontakta Christer på tel. 0703-7500869Siktröjning

På ett flertal platser inom vägföreningens område har fastighetsägare låtit träd, buskar och häckar växa ut över vägområdet, både vid cykel och gångvägar och bilvägarna. Detta innebär begränsad framkomlighet och risk för personskador och lackskador - repor på fordon. Det innebär också en begränsad sikt i vägkorsningar och kurvor. Vi uppmanar alla fastighetsägare som berörs av detta problem att under senast juni månad rensa och klippa bort sådant som växer utanför tomtgräns och in på vägområdet. Observera att vägområdet är utöver själva vägen även vägrenen mellan körbana och tomtgräns. Vid vägkorsningar får det inte finnas något som förhindrar sikten och som är högre än 0,7 m över vägbanan. Det skall finnas en "frisiktstriangel" som är 10 x 10 meter.

Se länk: Våra trafikregler

Mopedåkning på gång- och cykelvägarna

Mopedkörning på gång- och cykelvägarna är förbjuden och vi har också skyltat om detta. Trots detta kör ett flertal mopedister ändå på dessa vägar och bryter mot reglerna. Orsaken till förbudet är för att skydda de som använder gång- och cykelvägarna bland annat personer med rörelsehinder, de som använder rullatorer, enskilda barn och barngrupper mfl. Vi uppmanar alla som känner någon som olovligt kör på gång- och cykelvägarna eller ser att det sker, att medverka till att förhindra en fortsättning.

Om det finns frågor angående ovanstående så kontaktar ni någon av oss i styrelsen:

Nils-Erik Gustavsson 660327, Bertil Karlsson 660491, Jan Johansson 668383.

Eller via mail till jan.johansson@jnn.se

 

Vi tackar för er medverkan

 

Vänliga hälsningar

Kållekärrs Vägförening Styrelsen  

 

    

Kållekärrs kabeltv förening finns nu även här på hemsidan.

Där kommer info om Kabeltvföreningen och årsmötesprotokoll publiceras framöver.

Sidan hittar du HÄR.

 


Grannsamverkan !

Du som är ute och promenerar i samhället. Skulle du se något som verkar konstigt, ta gärna ett foto med mobilen. Det kan vara till stor hjälp för den som drabbas av t ex inbrott eller skadegörelse. Om vi hjälps åt så kan vi hindra dem som inte har ärliga avsikter.


   HUNDÄGARE!!
Se till att ta hand om eran hunds spillning. För allas trevnad !!!


KATTÄGARE !!
Försök att se till att era katter inte använder grannens tomt eller lekplatserna som latrin. För allas trevnad !!

 

 


Tänk på att högsta tillåtna hastighet inom planområdet är 30 km/tim.

  • Parkeringsförbud gäller på alla vägar och vändplatser.
  • Underlätta för väghållningen, parkera inte på vägar och vändplatser. Styrelsen kan utfärda parkeringsbot ā 500:-.
  • Klipp häckar, buskar och träd så att inte den fria sikten i korsningar och utfarter försämras. Se hur det skall göras under Våra Trafikregler
  • Lägg inte trädgårdsavfall och buskklipp inom planområdet, kör det till Heås återvinningscentral.
  • Hundägare uppmanas att alltid ta upp och med sig hundspillningen.
  • Kontakta någon av oss i styrelsen för frågor mm.