HÖVIKSNÄS VÄGFÖRENING


Att gång och cykelvägar är för fotgängare, cyklister och  INTE Mopeder och bilar.


Stämmoprotokoll finns nu upplagt se menyn till vänster.

Nya stadgarna hittar ni menyn.

Nästa styrelsemöte. onsdagen den 8 december kl 18.30 plats meddelas via kallelse.

 

När det gäller Aktivitets och lekplatser så har Höviksnäs Vägförening en ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar genom vårt medlemskap i REV (Riksförbundet Enskild Väghållning).


TVS har tecknat nytt elavtal där vi i Höviksnäs VF ingår från

2021-11-01 till och med 24-10-31


P-plats för besökande 24/7 finns nu på Åsliden och Solbacken och observera att detta är ingen uppställningsplats. Skulle detta förekomma så har Höviksnäs VF rätt att bötfälla med 500 kr per kalenderdygn. Med hänvisning till lag om kontrollavgift vid olovlig parkering 1984:318


När det gäller besiktning och starttillstånd inom Höviksnäs VFs område gäller följande klicka här

Regler för entreprenörer och privatpersoner när ni ska köra tung trafik på Höviksnäs VFs vägar. (se menyn till vänster längst ner). Kontakta alltid Vägföreningen innan påbörjat arbete så att vi kan skriva ett starttillstånd. Om inte så kan vi stoppa transport och arbete. Vem i styrelsen som ni ska kontakta och som är ansvarig står under fliken (styrelsens ansvar/ ansvarsområden 2021). Denna information bör alla som har fastigheter som gränsar till bil, gång och cykelvägar ta del av för att veta vilka regler som gäller. På sidan 21 i detta regelhäfte finns det ansökningsblankett om starttillstånd som fylls i och lämnas till representant för HVFs styrelse innan arbete påbörjas.Höviksnäs VFs styrelse har olika ansvars områden. Gå in i menyn till vänster styrelsens ansvar och underrubrik styrelsens ansvarsområden så kan du som medlem komma i kontakt med rätt person gällande det du har att fråga om.


Skymd sikt. Vilka regler gäller? Att klippa buskar och häckar och inte ha något på tomten som skymmer sikten vid utfarter och i vägkorsningar. För närmare information om reglerna klicka här

Information Utbyggnad av Hövik 5:1 m.fl. Mer information om detaljplanen finns på Tjörns kommuns hemsida. www.tjorn.se/byggabomiljo

Grannsamverkan

Du som är ute och promenerar i samhället. Skulle du se något som verkar konstigt, ta gärna ett foto med mobilen. Det kan vara till stor hjälp för den som drabbas av t ex inbrott eller skadegörelse. Om vi hjälps åt så kan vi hindra dem som inte har ärliga avsikter. Information om detta kommer att ges till medlemmarna via Samfällighetsföreningarna inom HVFs område.