HÖVIKSNÄS VÄGFÖRENING
Nästa styrelsemöte 22 maj kl 18.00 plats meddelas senare.


HVFs styrelse håller på att ta in offerter gällande underhåll, service och byte av natriumlampor till LED belysning på våra GC och bilvägar.


TVS har tecknat nytt elavtal där vi i Höviksnäs VF ingår från 20181101-20211031


Sammanträde nr 2 har hållits med Lantmäteriet och det gäller både ombildnadsförrättning där Östra Tångeröds SF GA:13 kommer att att gå in i Höviksnäs VFs GA:12. ÖTSF kommer att vara en sektion till att börja med mer info om detta kommer när förrättningen vunnit laga kraft.


Protokoll från årsstämman finns i fliken stämmoprotokoll, bilagor finns upplagda. När det gäller debiteringslängden finns denna hos ordinarie styrelseledamöter( Björn Sporrong och Moody Magnusson).


Fusionsavtal


P-plats för besökande 24/7 finns nu på Åsliden och Solbacken och observera att detta är ingen uppställningsplats. Skulle detta förekomma så har Höviksnäs VF rätt att bötfälla med 500 kr per kalenderdygn. Med hänvisning till lag om kontrollavgift vid olovlig parkering 1984:318När det gäller besiktning och starttillstånd inom Höviksnäs VFs område gäller följande klicka här

Nu är den reviderade BEM01 klar. Detta är vad som gäller för entreprenörer (se kolumn längst ner) och privatpersoner när ni ska köra tung trafik på Höviksnäs VFs vägar. Kontakta alltid Vägföreningen innan påbörjat arbete så att vi kan skriva ett starttillstånd. Om inte så kan vi stoppa transport och arbete. Vem i styrelsen som ni ska kontakta och som är ansvarig står under fliken (styrelsens ansvar/ ansvarsområden 2016).


Fraktkedjan Väst har nu avslutat och slamsugit våra brunna inom Höviksnäs VF.


TVS och dess medlemmar har ett avtal med Fraktkedjan Väst när det gäller slamsugning av brunnar i våra områdenHandlingsplan Kommande ombildnadsförrättning


Under fliken Aktuellt 2018 så finns det lite information om vilka lekplatser som finns i området, intressenter, besiktning, info från Konsumentverket och bakgrund.

När det gäller lekplatserna så förvaltas dom inte av Höviksnäs VF

Trygg & säker kommun och Asfaltsplaner 2011-2013.

TVS har förhandlat fram ett nytt el-avtal som sträcker sig över tre år fram tom 2018. Det nya priset är 31,9 öre kwh.
Höviksnäs VFs styrelse har olika ansvars områden. Gå in i menyn till vänster styrelsens ansvar och underrubrik styrelsens ansvarsområden så kan du som medlem komma i kontakt med rätt person gällande det du har att fråga om.


För kännedom till våra medlemmar: Tjörns kommun har byggt en ny lekplats nere vid Tångeröds förskola.

Som många av er märkt så har det satts upp bommar uppe vid Enerhogen. Detta är för att minska trafiken inne bland husen på gång & cykelbana. Har man en transport till sin fastighet så kan ni kontakta styrelsen. ( tel.nr finns under styrelsen/kontaktpersoner).


Regler för entrepenörer. Klicka på länken i menyn till vänster för mer information. Denna information bör alla som har fastigheter som gränsar till bil, gång och cykelvägar ta del av för att veta vilka regler som gäller. På sidan 21 i detta regelhäfte finns det ansökningsblankett om starttillstånd som fylls i och lämnas till reresentant för HVFs styrelse innan arbete påbörjas.


Skymd sikt. Vilka regler gäller? Att klippa buskar och häckar och inte ha något på tomten som skymmer sikten vid utfarter och i vägkorsningar. För närmare information om reglerna klicka här

Information Utbyggnad av Hövik 5:1 m.fl. Mer information om detaljplanen finns på Tjörns kommuns hemsida. www.tjorn.se/byggabomiljo

Grannsamverkan

Du som är ute och promenerar i samhället. Skulle du se något som verkar konstigt, ta gärna ett foto med mobilen. Det kan vara till stor hjälp för den som drabbas av t ex inbrott eller skadegörelse. Om vi hjälps åt så kan vi hindra dem som inte har ärliga avsikter. Information om detta kommer att ges till medlemmarna via Samfällighetsföreningarna inom HVFs område.

Information gällande grannsamverkan kan ni hitta på www.grannsamverkan.se

Att gång och cykelvägar är för fotgängare, cyklister och klass 2 mopeder, INTE EU-Mopeder och bilar.

Information till våra medlemmar: Kommunens beslut gällande avgift för dagvatten från allmän platsmark finns att ta del av på Tjörns Kommuns hemsida.