HÖVIKSNÄS VÄGFÖRENINGInformation uppdaterad 2023-03-10:

Års-stämma kommer att äga rum den 30 mars kl.19:00.
Plats: Häggvallsskolans aula. 
Länk till Kallelse och Dagordning
Dokumentation på stämman:

 Höviksnäs Vägförening har ny Mail-adress: 
 vagforening.hovik@gmail.com 

        
Tidigare information: 

Extra-stämma kommer att äga rum den 15 september kl.18:30.
Plats: Häggvallsskolans aula. 
Länk till Dagordning 
Dokumentation på stämman: PresentationDokument Fridhemsvägen 


INFORMATIONSMÖTET 2022-02-24
 Behandlade genomförande och upprustning fd Ga :13 Pdf
                   


Allmän Information: 


Det har kommit in klagomål på bilar som parkerar eller laddar på gång- och cykel-väg. Detta är inte tillåtet och riskerar att hindra utryckningsfordon vid akuta situationer! 

V.v. Respektera att gång- och cykel-vägar är till för fotgängare och cyklister (inte mopeder och bilar).

När det gäller aktivitetsytorna så har Höviksnäs VF en försäkring via Länsförsäkringar.

TVS har tecknat nytt 3 årigt elavtal  där vi i Höviksnäs VF ingår från     2021-11-01 till och med 24-10-31När det gäller besiktning och starttillstånd inom Höviksnäs VFs område gäller följande klicka här

Regler för entreprenörer och privatpersoner när ni ska köra tung trafik på Höviksnäs VFs vägar. ( se menyn till vänster längst ner).  Kontakta alltid Vägföreningen innan påbörjat arbete så att vi kan skriva ett starttillstånd. Om inte så kan vi stoppa transport och arbete. Vem i styrelsen som ni ska kontakta och som är ansvarig står under fliken (styrelsens ansvar/ ansvarsområden 2021).  Denna information bör alla som har fastigheter som gränsar till bil, gång och cykelvägar ta del av för att veta vilka regler som gäller. På sidan 21 i detta regelhäfte inns det ansökningsblankett om starttillstånd som fylls i och lämnas till representant för HVFsstyrelse innan arbete påbörjas.Höviksnäs VFs styrelse har olika ansvars områden. Gå in i menyn till vänster styrelsens ansvar och underrubrik styrelsens ansvarsområden så kan du som medlem komma i kontakt med rätt person gällane det du har att fråga om.


Skymd sikt. Vilka regler gäller? Att klippa buskar och häckar och inte ha något på tomten som skymmer sikten vid utfarter och i vägkorsningar. För närmare information om reglerna klicka här

Information Utbyggnad av Hövik 5:1 m.fl. Mer information om detaljplanen finns på Tjörns kommuns hemsida. www.tjorn.se/byggabomiljo

Grannsamverkan

Du som är ute och promenerar i samhället. Skulle du se något som verkar konstigt, ta gärna ett foto med mobilen. Det kan vara till stor hjälp för den som drabbas av t ex inbrott eller skadegörelse. Om vi hjälps åt så kan vi hindra dem som inte har ärliga avsikter. Information om detta kommer att ges till medlemmarna via Samfällighetsföreningarna inom HVFs område.