HÖVIKSNÄS VÄGFÖRENING


Förslag till nya stadgar som kommer att tas upp på stämman HÄR

Stämmohandlingar finns att hämta hos Björn S eller Moody M (adress se kontaktpersoner) från den 8/9.
Tyvärr så har vi missat att ändra datum. Fusionsavtal och nya stadgar kommer att bli klara denna veckan därav nytt hämtningsdatum.

OBS! ÅRSSTÄMMAN FLYTTAD SE DATUM NEDAN. BESKED OM FLYTTAD STÄMMA KOMMER ATT LÄGGAS IN I ST-TIDNINGEN.


Årsstämman är framflyttad till den 15 september 2021 mellan kl 19-21. Vi har bokat matsalen. Vi följer FHMs anvisningar och kommer att meddela om stämman kommer att hållas den 15/9 på hemsidan

Kallelse, dagordning och fullmakt kommer vi att ha delat ut detta till alla medlemmar innan den 1/9 2021. 

Detta kommer att ske på hemsidan. Blir stämman av den 15/9 så kommer vi att ha med detta i ST Tidningen och Annonsnytt.

Öppna informationen nedan.
Framflyttad stämma som delges medlemmarna. 

Nästa styrelsemöte.  

 

När det gäller Aktivitets och lekplatser så har Höviksnäs Vägförening en ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar genom vårt medlemskap i REV (Riksförbundet Enskild Väghållning). denna gäller när ombildnadsförrättnigen vunnit laga kraft. Skulle nu det hända att någon skadar sig innan detta så ligger ansvaret på Tjörns Kommun som bygger denna ihop med en entreprenör. Detta gäller alla Aktivitets och lekplatser inom HVFs område.


TVS har tecknat nytt elavtal där vi i Höviksnäs VF ingår från 20181101-20211031


Protokoll från årsstämman finns i fliken stämmoprotokoll, bilagor finns upplagda. När det gäller debiteringslängden finns denna hos ordinarie styrelseledamöter( Björn Sporrong och Moody Magnusson).


P-plats för besökande 24/7 finns nu på Åsliden och Solbacken och observera att detta är ingen uppställningsplats. Skulle detta förekomma så har Höviksnäs VF rätt att bötfälla med 500 kr per kalenderdygn. Med hänvisning till lag om kontrollavgift vid olovlig parkering 1984:318


När det gäller besiktning och starttillstånd inom Höviksnäs VFs område gäller följande klicka här

Nu är den reviderade BEM01 klar. Detta är vad som gäller för entreprenörer (se kolumn längst ner) och privatpersoner när ni ska köra tung trafik på Höviksnäs VFs vägar. Kontakta alltid Vägföreningen innan påbörjat arbete så att vi kan skriva ett starttillstånd. Om inte så kan vi stoppa transport och arbete. Vem i styrelsen som ni ska kontakta och som är ansvarig står under fliken (styrelsens ansvar/ ansvarsområden 2016).Höviksnäs VFs styrelse har olika ansvars områden. Gå in i menyn till vänster styrelsens ansvar och underrubrik styrelsens ansvarsområden så kan du som medlem komma i kontakt med rätt person gällande det du har att fråga om.


För er för entreprenörer. Klicka på länken i menyn till vänster för mer information. Denna information bör alla som har fastigheter som gränsar till bil, gång och cykelvägar ta del av för att veta vilka regler som gäller. På sidan 21 i detta regelhäfte finns det ansökningsblankett om starttillstånd som fylls i och lämnas till representant för HVFs styrelse innan arbete påbörjas.


Skymd sikt. Vilka regler gäller? Att klippa buskar och häckar och inte ha något på tomten som skymmer sikten vid utfarter och i vägkorsningar. För närmare information om reglerna klicka här

Information Utbyggnad av Hövik 5:1 m.fl. Mer information om detaljplanen finns på Tjörns kommuns hemsida. www.tjorn.se/byggabomiljo

Grannsamverkan

Du som är ute och promenerar i samhället. Skulle du se något som verkar konstigt, ta gärna ett foto med mobilen. Det kan vara till stor hjälp för den som drabbas av t ex inbrott eller skadegörelse. Om vi hjälps åt så kan vi hindra dem som inte har ärliga avsikter. Information om detta kommer att ges till medlemmarna via Samfällighetsföreningarna inom HVFs område.

Att gång och cykelvägar är för fotgängare, cyklister och  INTE Mopeder och bilar.