Våren i Bleket

 

Välkommen till Blekets Vägförenings hemsida! 

Blekets vägförening håller ordinarie årsstämma måndagen den 5 Juli 19.00 i Fritidsföreningens Sjöbod.

 Motioner ska vara Blekets vägförening, Bleketvägen 10, 471 50 Bleket, tillhanda senast måndagen den 14 Juni.

 Medtag fullmakt i de fall det behövs.

 Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

 Styrelsen