20210519 Årsmötesprotokollet är nu upplagt under sidan protokoll samt anslaget på anslagstavlan vid infarten av Almösundsvägen.