20200915 Årsmötesprotokollet finns att läsa under länken protokoll samt här


20200901

Almösunds vägförening kommer att genomföra årsmötet den 1 september 18:00.  


Styrelsen rekommenderar starkt alla våra medlemmar som tänkt deltaga att 

göra det via Skype (hemifrån) för att på ett ansvarsfullt sätt inte bidra till folksamlingar under pågående Coronapandemi. 


Allt material och alla presentationer kommer visas via Skype och det går utmärkt 

att ställa frågor eller göra inspel via Skype. Detta fungerar som så att ni kopplar upp er med mobil/platta/dator och deltar på sedvanligt sätt på mötet. Testa gärna nedan länk innan själva mötet för att underlätta uppkoppling när det väl blir dags. 


Vid frågor om hur man använder SKYPE så kontakta Daniel Hjerpe på 0704-784905. 

Om det mot förmodan är någon som känner att de måste delta fysiskt behöver man anmäla detta till sekreteraren innan på telefon 0704-784905 alt daniel.g.hjerpe@gmail.com.

 

Instruktion

För att ansluta: 

1. Koppla upp 10-15 minuter innan för att hinna få ordning på tekniken. 

2. Klicka på följande länk:  https://join.skype.com/hM6OgUFJNE2Y
3. Anslut som "guest" (om du inte har Skype på dator/mobil. Annars gör som vanligt.
4. Skriv in ditt för- och efternamn
5. Vid problem, ring 0704-784905 

20200901

Kallelse till årsmöte i Almösunds vägförening


ALMÖSUNDS VÄGFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2020

(Verksamhetsåret 1/4-2019-31/3 2020)  


DATUM: TISDAGEN DEN 1 SEPTEMBER KL 18.00


LOKAL: MEDDELAS SENARE


Utdrag ur dagordningen

- Val ordförande

- Val av ordinarie styrelseledamöter

- Val av ersättare i styrelsen

- Granskning av styrelsens förslag till budget för det kommande verksamhetsåret och godkännande av uttaxering

- Beslut om arvoden

- Inkomna motioner och skrivelser

- Förslag till åtgärder

För kallelse, klicka här

För dagordning, klicka här


20200427

ÅRSMÖTE I ALMÖSUND VF
På grund av det rådande läget med risk för smitta av Coronavirus kommer årsmötet att senareläggas till ett senare datum. Om möjligt i augusti eller möjligen senare om Folkhälsomyndigheten rekommenderar så.
Styrelsen har fattat beslutet efter rekommendation av Folkhälsomyndigheten och Riksförbundet enskilda vägar, REV.

Styrelsen Almösunds vägförening

20191112

Från och med v46 kommer fastigheten Ävja 1:38 att påbörja avverkning av skog ner mot Runntången. Det är företaget Derome som kommer att vara ansvarig för uppdraget. Cirka 700 kubikmeter kommer att avverkas och forslas bort. Det innebär att det blir en del tunga transporter på Almösundsvägen under tiden. Ordförande Claes Jansson har kontaktuppgifter till  ansvarig  på Derome  om det skulle vara något som dyker upp under arbetets gång. 


20190515 Kallelse till årsmöte

KALLELSE

 

ALMÖSUNDS VÄGFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2018

(Verksamhetsåret 1/4-2018-31/3 2019)

 

 

DATUM: ONSDAGEN DEN 15 MAJ KL 18.00

LOKAL: MYGGENÄS FRITIDSFÖRENINGS KLUBBSTUGA(vid Tennisplanen)

 

Utdrag ur dagordningen

- Val kassör

- Val av ordinarie styrelseledamöter

- Val av ersättare i styrelsen

- Granskning av styrelsens förslag till budget för det kommande verksamhetsåret och godkännande av uttaxering

- Beslut om arvoden

- Inkomna motioner och skrivelser

- Förslag till åtgärder

 

Välkomna

Styrelsen


Här kan du ta del av dagordningen för årsmötet 2019


20190413  STÄDDAG

Lördag den 13 april kl 10.00-12.00 Vi samlas på fotbollsplanen för gemensam genomgång om vad som skall göras. 

Förslag på saker som behöver utföras: -allmän uppsnyggning av området -byta lampor till LED -göra i ordning runt lekplatsen -inventering av träd som behöver tas bort -sopa upp grus


20181027 

Det blir städdag lördagen den 27 oktober mellan klockan 10-12 för allmän uppsnyggning av området. Ta med verktyg, spadar, motorlie med mera så samlas vi vid fotbollsplanen


2018-10-01 Årsmötesprotokoll

Klicka här för att ta del av protokollet för årsmötet.


2018-05-09 Kallelse till årsmöte

Platsen är MFK klubbstuga i Myggenäs

Tiden är 18:00

Klicka här för att ta del av kallelsen


2017-06-10 Städdag 10-12

Välkommen till städdag, Vi samlas på fotbollsplanen 10:00 för en gemensam genomgång över vad som ska göras. Förslag på vad som ska göras:

 -röja båten på lekplatsen 
- kantbrädor runt lekplatsens gungor 
- röja gräs på lekplatsen 
- allmän uppsnyggning av området 
- röja runt brandpostskyltar 
- röja runt skylt vid hamnen 
- inventering av träd som behöver tas bort 
- sopa upp grus vid busshållplats mm 
- justera marken vid fotbollsplan


2017-06-03

Årsmötesprotokollet är nu publicerat på sidan "Protokoll". 


Kallelse till årsmöte 20170510, klubbstugan MFK, 18:00, klicka här för kallelsen i word

Utdrag ur dagordningen

 - Val kassör 

- Val av ordinarie styrelseledamöter 

- Val av ersättare i styrelsen 

- Granskning av styrelsens förslag till budget för det kommande verksamhetsåret och godkännande av uttaxering 

- Beslut om arvoden

- Inkomna motioner och skrivelser 

- Förslag till åtgärder


Städdag söndagen 20 oktober

Samling vid fotbollsplanen 10:00. Vi håller på till 12:00. 

Gemensam genomgång om vad som skall göras.

Förslag på saker som behöver utföras:

  -grävning sandlåda mm på lekplatsen

-röja gräs på lekplatsen med fler ställen

-allmän uppsnyggning av området

-röja runt belysningsstolpar mm

-inventering av träd som behöver tas ner


2016-05-18

Protokollet är nu publicerat på sidan "Protokoll". 


2016-04-27
Kallelse till årsmöte i Almösunds Vägförening, 8 maj, 18:00 i Myggenäs församlingshem. För att se kallelsen, klicka här. För att läsa verksamhetsberättelsen, klicka här.


2015-10-01 Städdag lördagen den 10 oktober, kl 10-12.
Styrelsen hälsar välkommen till höstens städdag. Samling vid fotbollsplanen för gemensam genomgång om vad som skall göras.

Förslag på saker som behöver utföras är bland annat:

  • Röja gräs och sly på allmänningar
  • Ta bort betongklumpar vid lekplatsen
  • Gräva runt lekplatsens gungor och sandlådan
  • Sätta fast gatuskyltar
  • Röja runt belysningsstolpar/brandpostskyltar
  • Ta bort gräs vid guppen
  • Inventering av träd som behöver tas bort
Ta med röjsåg/ grästrimmer de som har.

Städdagen avslutas med korvgrillning vid fotbollsplanen.


2015-05-28  Årsmötesprotokollet anslås på hemsidan.
Sedan tidigare anslaget på anslagstavlan i området. Se mer under sidan för protokoll.


2015-05-10 Myggenäs Församlingshem, klockan 18:00
Årsmöte för Almösundsvägförening den 10 maj, klockan 18:00 i Myggenäs Församlingshem. Välkomna!


2015-04-13
I dag deltog vägföreningarna på Tjörn på ett möte i Häggvallskolan angående en storsatsning på att dra fram fiber i våra områden. Skanova som äger fibernäten har som målsättning att dra fram fiber till 2620 villor runt omkring i våra tätorter. Nedan pris och information avser villor och inte flerfamiljshus eller företag. För dem föreligger andra villkor. 


Telia öppen fiber, som är den part man tecknar avtalet med, kommer att dra igång försäljning så fort som möjligt, eventuellt redan innan sommaren men som senast efter semestrarna. Vilken operatör man väljer att ansluta sig till när fibern är indragen är valfritt. Man behöver således inte välja Telia utan väljer fritt från en mängd olika operatörer. 


Når vi upp till en gemensam anslutningsnivå på 30% eller mer kommer de att köra igång arbetet och senast efter nio månader efter igångsättning är arbetet klart. Priset som kommer att vara samma över hela ön kommer att vara 19.900 kronor om man ansluter sig i samband med försäljningen. De som väljer att ansluta sig vid en senare tidpunkt kommer att få betala 34.000. Detta är nationella priser och således lika över hela landet. Man kan också välja att dra fram fibern till huset men inte koppla in någon operatör. 


Priset inkluderar indragning hela vägen in i fastigheten och där sätts en mediabox upp. Priset inkluderar också eventuell återställning vid schaktning. I möjligaste mån används befintliga slangar som går in huset redan i dag vilket gör att det inte behöver grävas på tomten. 


Mer information kommer att presenteras av Telia när försäljningskampanjen drar igång. 


2015-04-12
Välkommen till städdag, lördagen den 25 april, 10:00 vid fotbollsplanen.